SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng phương pháp định lượng metformin trong huyết tương người bằng HPLC

Đề tài do các tác giả Phan Quỳnh Lan, Hoàng Kim Huyền, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Tứ Sơn (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm xây dựng phương pháp định lượng metformin trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) có tính đặc hiệu và chọn lọc cao, phù hợp với điều kiện Việt Nam để phục vụ cho việc đánh giá tương đương sinh học chế phẩm này.

Metformin là thuốc uống hạ đường huyết, dẫn chất biguanid, được lựa chọn hàng đầu trong điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường typ 2 dạng béo phì. Để đánh giá tương đương sinh học của các chế phẩm metformin, cần có phương pháp định lượng metformin trong dịch sinh học, thường là huyết tương.
Nghiên cứu tiến hành với huyết tương của người tình nguyện uống metformin; hệ thống máy HPLC và các hóa chất; xây dựng phương pháp phân tích metformin trong huyết tương…
Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát các điều kiện sắc ký khác nhau, với tiêu chí lựa chọn là đảm bảo tách tốt metformin, hình dạng pic đẹp (gọn, cân)… Từ kết quả khảo sát, chọn những điều kiện sắc ký thích hợp để định lượng metformin trong huyết tương người tình nguyện. Theo đó, các điều kiện sắc ký được chọn trong đề tài này đã cho phép định lượng metformin trong huyết tương người nhanh, tiết kiệm thời gian và hóa chất. Kết quả thẩm định độ đặc hiệu – chọn lọc, độ đúng, độ lặp lại, khoảng tuyến tính, giới hạn định lượng dưới, độ tìm lại và độ ổn định cho thấy phương pháp đã xây dựng đáp ứng được yêu cầu của một phương pháp phân tích trong dịch sinh học. Nhóm tác giả đề xuất áp dụng phương pháp này trong các nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học của các chế phẩm chứa metformin trên người tình nguyện.

LV (nguồn: TC Dược học số 385, 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả