SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng mô hình sản xuất và phát triển giống nếp cái Hoa vàng tại huyện Võ Nhai

Vừa qua, Sở KH&CN, Hội đồng KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án ứng dụng KH&CN “Xây dựng mô hình sản xuất và phát triển giống nếp cái Hoa vàng tại huyện Võ Nhai”, do Hội LHPN huyện Võ Nhai chủ trì thực hiện.
Sau 2 năm triển khai dự án (từ tháng 2.2010 đến tháng 2.2012), dự án đã hoàn thành được các nội dung đề ra. Với quy mô thực hiện 1 ha tuyển chọn, nhân giống; 20 ha mô hình sản xuất lúa nếp Hoa vàng, dự án đã tập huấn cho trên 200 lượt người nắm vững các biện pháp kỹ thuật gieo mạ thưa, cấy mạ non và quản lý dịch hại tổng hợp cho lúa nếp Hoa vàng. Năng suất trung bình của mô hình sản xuất đạt trên 150 kg/sào, tính thu nhập (sau khi đã trừ chi phí) được trên 34 triệu đồng/ha và cao hơn so với giống đối chứng ở địa phương 21 triệu đồng/ha.
Sự thành công của dự án là tiền đề quan trọng để nhân rộng dự án trên toàn huyện trong những năm tiếp theo, góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân ở vùng khó khăn của một huyện vùng núi, còn gặp nhiều khó khăn như Võ Nhai.
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 2/2012)

Các tin khác: