SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng mô hình phục hồi giống cam bản địa tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành

Vừa qua, Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình phục hồi giống cam bản địa tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành” do UBND xã Minh Thành, huyện Yên Thành chủ trì và KS Trần Khánh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thành làm chủ nhiệm.
Sau 3 năm thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả: Đã điều tra về diện tích, năng suất và sản lượng cam bản địa tại xã Minh Thành, trong đó diện tích chỉ còn lại 32 ha, năng suất bình quân chỉ đạt 10 tấn/ha/năm; đã tiến hành điều tra thực địa, tuyển chọn được 15 cá thể ưu tú, từ 15 cây ưu tú đã tuyển chọn đuợc 5 cây giống gốc có năng suất, chất lượng cao mang đặc trưng của giống cam bản địa, giống cam tốt đủ tiêu chuẩn làm cây đầu dòng; đã tổ chức chuyển giao và tiếp nhận các quy trình công nghệ, đào tạo được 3 cán bộ kỹ thuật và một số hộ trồng cam thuộc dự án; tổ chức 1 lớp tập huấn với 50 hộ trồng cam tham gia; tổ chức học tập kinh nghiệm sản xuất cam tại vùng cam Phủ Quỳ cho 5 cán bộ kỹ thuật và 20 hộ nông dân tham gia mô hình; xây dựng được vườn ươm sản suất cây giống với sản lượng đạt 5.000 cây/năm; sản xuất 9.916 cây gốc ghép, trong 2 năm đã sản xuất được 7.991 cây giống đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất vườn; xây dựng được mô hình trồng thâm canh cam với diện tích 2 ha, trồng được 1.250 cây, tỷ lệ sống đạt 92,8-95.04%; tổ chức xây dựng mô hình cải tạo vườn cam tại hộ gia đình: Diện tích đạt hơn 3 ha, năng suất trung bình đạt 13,6 tấn quả/ha, tỷ lệ tăng năng suất vườn so với trước khi cải tạo, phục hồi là 29,52%; tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá kết quả đạt được của mô hình và đề nghị nhân rộng mô hình...
Với các kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí xếp đề tài đạt loại xuất sắc.

LV (nguồn: TC Hoạt động KHCN)

 
 

Các tin khác: