SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thu Anh, Trần Thái Sơn, Lê Quốc Thái (Viện CNTT – Viện KH&CN Việt Nam), Lê Ngọc Thắng (Trung tâm Công nghệ hội tụ đa phương tiện – Viện KH&CN Việt Nam) thực hiện xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ để giải quyết bài toán tìm kiếm ảnh bệnh học.

Theo đó, có thể nói dữ liệu về ảnh bệnh da liễu rất phong phú và đa dạng. Để có thể mô tả các giá trị thuộc tính trong cơ sở dữ liệu, nhóm tác giả đã sử dụng đại số gia tử và mô hình quan hệ tương tự. Tuy nhiên, các giá trị trong ma trận tương tự (độ tương tự) cũng như một số tham số khi khai báo biến có cấu trúc đại số gia tử đòi hỏi phải có ý kiến của các chuyên gia y tế và qua các số liệu thử nghiệm mới có được giá trị ngày càng chính xác. Thuật toán tìm kiếm dữ liệu ảnh da liễu đã xây dựng qua thử nghiệm cho kết quả tìm kiếm tốt. Khi tăng ngưỡng tìm kiếm đã cho kết quả tìm kiếm thỏa mãn yêu cầu tìm kiếm cao. Các ảnh tìm ra sẽ giống ảnh so mẫu hơn nữa nếu các giá trị độ tương tự được đưa vào chính xác. Trong thời gian tới, nhóm tác giả sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ dựa trên các số liệu thử của bên y tế.
LV (nguồn: TC Tin học và điều khiển học, tập 24 số 3/2008)

Các tin khác: