SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng dữ liệu địa chất công trình khu vực thành phố Thái Nguyên

Dữ liệu địa chất công trình là một trong những vấn đề quan trọng giúp cho việc thiết kế nền móng công trình hợp lý về kinh tế và kỹ thuật. Nghiên cứu của tác giả Hàn Thị Thúy Hằng (ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên) đã trình bày đặc điểm địa chất và dựa vào sự tương đồng cấu trúc của các lớp đất để phân chia thành 3 kiểu cấu trúc nền đất đặc trưng cho khu vực thành phố Thái Nguyên.

Tác giả sử dụng phần mềm Arcgis 10.1 và phương pháp nội suy Kriging để tìm hiểu quy luật phân bố các kiểu cấu trúc nền và chuyển đổi các số liệu công trình rời rạc trong không gian thành dữ liệu địa chất công trình dạng lớp liên tục. Tại mỗi vị trí xây dựng trong khu vực đều có thể tìm được dữ liệu địa chất công trình theo cột địa tầng, tính chất cơ lý của các lớp đất để có được cái nhìn tổng quát trong việc định hướng xây dựng quy hoạch công trình. Từ kết quả trên, tác giả đề nghị tiếp tục nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện hơn nữa dữ liệu địa chất và xây dựng cấu trúc nền 3 chiều cho toàn tỉnh Thái Nguyên.

TN (nguồn: TC KH&CN - Chuyên san KHTN & Kỹ thuật, số 6/2014)

Các tin khác: