SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng công thức tính lượng hơi LPG sinh ra trong đánh giá sự cố thiết bị chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Đề tài do TS Nguyễn Văn Quán (Viện nghiên cứu KHKT bảo hộ lao động quốc gia), PGS.TS Đinh Xuân Thắng (Viện Môi trường và tài nguyên Đại học Quốc gia TP.HCM), Ths. Lý Ngọc Minh (trường Đại học Công nghiệp TP.HCM) thực hiện nhằm xây dựng công thức tính toán lượng hơi LPG sinh ra khi xảy ra sự cố rò rỉ, nổ thiết bị chứa khí dầu mỏ hóa lỏng.

Thực tế khi chế biến và sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng thường gặp những sự cố nguy hiểm cho con người và môi trường. Vấn đề đặt ra là toàn bộ hay chỉ một phần LPG lỏng sau khi thoát ra ngoài sẽ hóa hơi. Các tài liệu, các nghiên cứu… đều chưa đề cập đầy đủ đến vấn đề này. Do vậy, đề tài đã nghiên cứu, xây dựng công thức tính toán lượng LPG lỏng sau khi thoát ra môi trường trong các sự cố rò rỉ.
Công thức tính định lượng LPG lỏng hóa hơi được xây dựng trên cở sở kiến thức của nhiệt động lực học kỹ thuật. Khi đánh giá sự cố nổ thiết bị chứa LPG cần tính toán lượng LPG lỏng hóa hơi để từ đó tính toán lượng hơi LPG trong vụ nổ rồi tính toán quá trình phát tán trong không khí của đám mây hơi LPG đậm đặc được tạo thành.
Kết quả nghiên cứu trên sẽ mở rộng cho việc tính toán đối với các môi chất được tồn trữ, vận chuyển, sử dụng ở áp suất trên nhiệt độ sôi bình thường của môi chất.

BH (Theo Tạp chí KH&CN Nhiệt, số 3/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả