SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng chính sách trọng dụng, sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ

Ngày 3/10/2013, tại TP. HCM, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định ưu đãi, sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN).

Theo dự thảo, việc ưu đãi sử dụng cá nhân hoạt động KH&CN sẽ gồm nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương vượt bậc cho các cá nhân hoạt động KH&CN đạt thành tích xuất sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị và xã hội; đảm bảo các điều kiện thuận lợi về phòng làm việc, trang thiết bị làm việc, phòng thí nghiệm; được tài trợ chi phí công bố kết quả nghiên cứu KH&CN trên các tạp chí uy tín quốc tế, xuất bản sách chuyên khảo, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ công trình KH&CN; bảo vệ khi xảy ra rủi ro trong hoạt động KH&CN…

 

Ông Nguyễn Xuân Mãn - Viện trưởng, Viện Cơ học và tin học ứng dụng đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: LV.
 
Dự thảo cũng quy định về trọng dụng nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, nhà khoa học trẻ tài năng. Các cá nhân hoạt động KH&CN đáp ứng các tiêu chuẩn về nhà khoa học đầu ngành sẽ được giao một số khoản kinh phí nhất định hàng năm và được quyền chủ động sử dụng để thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn và tổ chức; được hỗ trợ kinh phí sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm trọng điểm khác để triển khai nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ toàn bộ chi phí công bố và bảo hộ sở hữu trí tuệ kết quả nghiên cứu KH&CN do nhà khoa học đầu ngành chủ trì ở trong và ngoài nước…

Với nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng, các ưu đãi là được quyền tự chủ đặc biệt và toàn quyền quyết định tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao (chủ động sử dụng kinh phí, bố trí, sử dụng nhân lực); được tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ như tiếp cận với mọi nguồn thông tin, tư liệu từ các thư viên điện tử, thư viện kỹ thuật quan trọng; được bố trí phương tiện đi lại, nhà ở công vụ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao…

Nhà khoa học trẻ tài năng được ưu tiên cấp học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ chuyên ngành KH&CN tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài, ưu tiên xét cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức KH&CN uy tín ở nước ngoài; được thành lập các nhóm nghiên cứu xuất sắc tại các tổ chức KH&CN trong lĩnh vực chuyên môn và hỗ trợ kinh phí hoạt động thông qua các dự án nghiên cứu được tuyển chọn; được ưu tiên tham gia vào các nhóm nghiên cứu của các nhà khoa học đầu ngành…

Các ý kiến góp ý tại hội thảo đa số cho rằng, cần có hình thức tôn vinh thỏa đáng, sao cho các nhà khoa học đầu ngành cảm thấy thực lực của mình được đặt đúng vị trí, được trọng dụng thực sự. Bên cạnh đó, cần có các biện pháp tháo gỡ những rào cản hiện nay về cơ chế quản lý, tài chính, chính sách… Về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực nên chú trọng hình thức đào tạo trực tiếp, thực tập và giao nhiệm vụ làm việc tại các cơ quan tổ chức có uy tín ở trong và ngoài nước, liên thông, gắn kết giữa giáo dục đào tạo và KH&CN để phát triển nguồn nhân lực KH&CN…
Lam Vân

Các tin khác: