SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng bộ sưu tập mẫu và danh lục thành phần loài cây thân gỗ huyện Củ Chi, TP.HCM

Nhằm xây dựng danh lục thành phần loài cây thân gỗ trên địa bàn huyện Củ Chi và xây dựng bộ sưu tập thực vật cho một số loài cây thân gỗ phục vụ công tác giáo dục, nghiên cứu, trưng bày triển lãm, tác giả Đặng Văn Sơn (Viện Sinh học nhiệt đới) đã thực hiện đề tài “khảo sát thành phần loài và xây dựng bộ sưu tập mẫu các loài cây thân gỗ trên hệ sinh thái gò đồi huyện Củ Chi, TP.HCM”. Đề tài do Trung tâm phát triển KH&CN Trẻ chủ trì, được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu ngày 17/4/2009.

Kết quả, đã ghi nhận được 117 loài, 85 chi, 40 họ thuộc 23 bộ thực vật bậc cao có mạch, trong đó 5 họ có số lượng loài nhiều nhất là họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) có 15 loài, họ Dâu tằm (Moraceae) có 8 loài, họ Dầu (Dipterocarpaceae) có 7 loài, họ Sim (Myrtaceae) có 7 loài và họ Cà phê (Rubiaceae) có 6 loài. Có tới 92 loài (chiếm 78,6% tổng số loài thực vật vùng nghiên cứu) có công dụng như làm thuốc, cho gỗ, làm cảnh, thực phẩm… Bước đầu đã xác định được 13 loài (chiếm 11,1% tổng số 117 loài) có trong danh mục các loài thực vật cần được bảo tồn (theo thang đánh giá của IUCN – Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế, 2007 và Sách đỏ Việt Nam, 2007), gồm: Sao đen (Hopea odorata Roxb) xếp ở cấp VU (sẽ nguy cấp); Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri Pierre ex Laness) xếp ở cấp CR (rất nguy cấp); Dầu rái (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don), Vên vên (Anisoptera costata Korth), Sến mủ (Shorea roxburghii G.Don) và Gụ mật (Sindora siamensis Teijsm. ex Miq) xếp ở cấp EN (nguy cấp); Thành ngạnh nam (Cratoxylum cochinchinense Blume); Thành ngạnh đẹp (Cratoxylon formosum Dyer); Xây (Dialium cochinchinensis Pierre); Ngâu nhót (Aglaia elaeagnoidea Benth.); Cầy (Irvingia malayana Oliv); Dầu lông (Dipterocarpus intricatusDyer) và Dầu trà beng (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq) xếp ở mức LR (ít nguy cấp). Kết quả nghiên cứu cũng đã xây dựng được bộ sưu tập mẫu của 90 loài thực vật phục vụ cho công tác giáo dục, bảo tồn, nghiên cứu khoa học và trưng bày triển lãm.
Lam Vân

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả