SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng bộ số liệu mưa lưới kết hợp giữa Ra đa và các trạm đo cho đợt mưa lớn tháng 11/2007 trên khu vực Trung bộ

Đề tài do các tác giả Hideyuki Kamimera, Kooiti Masuda (Viện Nghiên cứu biến đổi toàn cầu), Ngô Đức Thành (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội), Lê Viết Xê (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung bộ), Nguyễn Thị Tân Thanh (Đài Khí tượng Cao không), Jun Matsumoto (ĐH Đô thị Tokyo - TMU, Nhật Bản) thực hiện.
Bộ số liệu mưa lưới trên tiểu lưu vực Nông Sơn ở miền Trung Việt Nam được xây dựng bằng cách kết hợp các giá trị quan trắc của Ra đa và số liệu tại các trạm đo mưa cho đợt mưa lớn tháng 11/2007. Số liệu kết hợp dạng này rất hữu ích cho việc tìm hiểu về phân bố mưa trên diện rộng bổ trợ cho việc thiếu hụt các trạm đo trực tiếp. Ở đây, phân bố mưa chi tiết cho tiểu lưu vực Nông Sơn đã được chỉ ra với số liệu kết hợp mà nếu như chỉ sử dụng số liệu mưa trạm hoặc số liệu Ra đa sẽ không nhận được. Tuy nhiên, để sử dụng dạng số liệu này cho các mục đích nghiệp vụ và nghiên cứu, bộ số liệu kết hợp cần phải được kiểm nghiệm định lượng theo một số cách khác nhau, như so sánh với các trạm đo mưa độc lập trong khu vực nghiên cứu, hoặc kiểm chứng dựa trên các mô phỏng lưu lượng dòng chảy sử dụng đầu vào là bộ số liệu mưa kết hợp. Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia hiện chưa có mạng trạm đo mưa truyền số liệu thời gian thực. Nếu một hệ thống theo dõi mưa thời gian thực như vậy được phát triển và số liệu mưa kết hợp Ra đa và các trạm đo được tính toán ngay sau quan trắc, số liệu này sẽ rất hữu ích cho cảnh báo mưa lớn tức thời và cho dự báo lũ lụt.     
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 1/2011)

Các tin khác: