SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng bộ quan sát trạng thái trong cơ chế điều khiển dòng lưu lượng TCP/AQM

Đề tài do tác giả Đỗ Minh Trí, Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc San thực hiện nhằm xây dựng bộ quan sát trạng thái trong cơ chế điều khiển dòng lưu lượng TCP/AQM.

Trạng thái của hệ thống luôn giữ vai trò quan trọng trong lí thuyết điều khiển hiện đại. Chính trạng thái sẽ được sử dụng làm tín hiệu phản hồi trong quá trình điều khiển thiết bị thực tế, đa phần các trạng thái của hệ thống hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp không thể đo lường hay truy cập được.
Trên cơ sở lí thuyết hệ thống, cụ thể là việc xây dựng phương trình động học cùng các phương pháp ước lượng trạng thái, đề tài đã áp dụng vào hệ thống mạng TCP/AQM. Giá trị về kích cỡ của cửa sổ điều khiển đã được ước lượng dựa vào thiết kế một bộ quan sát, kết hợp với luật phản hồi để xây dựng nên bộ điều khiển AQM. Điều này làm nâng cao khả năng thể hiện mạng, giảm thiểu nghẽn, hạn chế mất gói dữ liệu trên giao thức TCP.
Sau khi phân tích và thiết lập được mô hình động học của dòng lưu lượng trên giao thức mạng TCP/AQM, đề tài đã xây dựng được hệ phương trình qui chiếu tối ưu phục vụ cho bài toán bền vững của mô hình hệ thống mạng TCP/AQM trong điều kiện nhiễu xạ. Trên cơ sở đó, có thể xác định giá trị tham số mạng cho hệ thống đảm bảo được các đặc tính ban đầu.

BH (Theo Tạp chí Sinh học, số 2/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả