SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tỉnh Đắk Lắk

Các tác giả Huỳnh Công Lực, Lê Huy Bá, Lê Thị Minh Châu (ĐH Công nghiệp TP. HCM) kết hợp phương pháp hệ thống thông tin địa lý và viễn thám xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ quét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tỉ lệ 1:100.000; xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét hai vùng trọng điểm tỉ lệ 1:25.000 (huyện Cư Mgar và Krông Năng).

Theo đó, việc ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám cho phép xây dựng mô hình số độ cao từ đó xác định các thông số độ dốc và hình thái thung lũng có nguy cơ lũ quét. Việc giải đoán ảnh vệ tinh cho phép tính được độ phủ và xác định được mật độ phân bố thực vật. Kết hợp các thông tin này cùng với bản đồ các loại đất, đá cho phép thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tỉnh Đăk Lăk.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 5 vùng thường hay có xuất hiện lũ quét, nói cách khác là có 5 vùng chính có nguy cơ xảy ra lũ quét rất cao.
Vùng 1: Phần lớn thuộc huyện Cư Mgar (diện tích có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét chiếm 14,72%); Vùng 2: Phần lớn thuộc huyện Krông Năng (diện tích có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét chiếm 12,45%); Vùng 3: thuộc huyện M’Drăk (có 3,98% diện tích có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét); Vùng 4: thuộc huyện Lắk (có 4,98% diện tích có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét); Vùng 5: thuộc huyện Ea Hleo (8,80% diện tích có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét).

Các bản đồ đã được số hóa thuận tiện cho việc nhận biết tình hình lũ quét, giúp công tác chỉ đạo phòng tránh sát thực và hiệu quả, làm cơ sở cho công tác quy hoạch sử dụng đất, bố trí dân cư, xây dựng công trình giao thông và các công trình thủy lợi khác để hạn chế lũ quét.
LV (nguồn: Hội nghị KHCN ĐH Công nghiệp TP. HCM lần 5-2014)

Các tin khác: