SpStinet - vwpChiTiet

 

Xây dựng bài toán xác định độ ồn rung hộp số cơ khí bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Rung động và tiếng ồn trên ô tô là một quá trình phức tạp, gây ra bởi nhiều nguồn. Tại Việt Nam, vấn đề rung hộp số trên ô tô hiện chưa được nghiên cứu. Đây chính là nội dung của đề tài do TS. Nguyễn Thanh Quang, ThS. Đỗ Giao Tiến (Bộ Công thương), PGS.TS. Nguyễn Trọng Hồng (Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện.

Trên cơ sở phân tích những nguồn gây ra tiếng ồn, rung động của hộp số ô tô và phân tích đường truyền ồn rung của hộp số cơ khí, nhóm tác giả đã xây dựng bài toán xác định độ ồn rung cơ khí bằng phương pháp () phần tử hữu hạn. Kết quả tính toán độ ồn rung hộp số bằng phần mềm phân tích phần tử hữu hạn ANSYS được đối chiếu với thực tế cho thấy tại vùng tần số800 Hz- 1000Hz, mức áp suất âm dao động trong khoảng 71,5- 78,8 dB còn trong lý thuyết là 57,7 dB. Như vậy những tính toán có trong giả thiết về cấu trúc, vật liệu, độ cứng chỉ là lý tưởng.

Kết quả nghiên cứu lý thuyết này sẽ bổ sung cho việc đánh giá, dự đoán rung động và tiếng ồn ngay từ giai đoạn thiết kế mẫu, góp phần làm giảm thời gian chi phí thiết kế, thử nghiệm.

BH (Theo GTVT, số 1,2/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả