SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước nứt nẻ - cactơ (C-P BS) vùng La Hiên – Thái Nguyên

Đề tài do ThS. Hà Chu Hạ Long (Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên) và PGS.TS Phạm Quý Nhân (Trường ĐH Mỏ địa chất) thực hiện nghiên cứu thăm dò khai thác và xác định thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước nứt nẻ-cactơ (C-P BS) cho nhà máy xi măng La Hiên – Thái Nguyên.

Theo đó, tầng chứa nước khe nứt – cactơ đá vôi C-P BS vùng Thái Nguyên tồn tại nhiều hiệu ứng lỗ hổng kép khi hút nước thí nghiệm với thời gian hút nước phải đủ lớn. Kết quả xác định thông số địa chất thủy văn vùng La Hiên cho thấy hệ số dẫn nước T=50-129 m2/ng, hệ số nhả nước tổng cộng S=0,2-0,71. Khi đồ thị hạ thấp mực nước S-lgt của tầng chứa nước khe nứt – cactơ C-P BS vùng Thái Nguyên có hình dạng đặc trưng của hiệu ứng lỗ hổng kép thì có thể dùng các công thức tính toán theo phương pháp Kazimi. Đối với tầng chứa nước khe nứt – cáctơ cần thiết kế thời gian bơm hút thí nghiệm đủ lớn mới có thể xác định chính xác thông số địa chất thủy văn do tồn tại hiệu ứng lỗ hổng kép trong các thành tạo này.
LV (nguồn: TC Công nghiệp mỏ, số 1/2009)

Các tin khác: