SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định tải trọng động đất tác dụng lên công trình theo TCXDVN 375:2006 bằng quy trình đơn giản

Việc áp dụng TCXDVN 375:2006 trong tính toán thiết kế gặp phải nhiều khó khăn do hệ thống Eurocode chưa được sử dụng nhiều trong thực hành thiết kế ở nước ta. Tiêu chuẩn TCXDVN 375:2006 được biên soạn sửa chữa đồ gỗ nội thất trên cơ sở chấp nhận Eurocode của châu Âu lại thiên về nghiên cứu. Để giúp các kỹ sư dễ dàng hơn trong việc xác định tải trọng động đất tác dụng lên công trình, TS. Nguyễn Đại Minh và KS. Nguyễn Hoàng Anh (Viện KHCN Xây dựng) đã trình bày một quy trình tính toán đơn giản - Phương pháp phân tích tĩnh lực ngang tương đương.

Quy trình bao gồm 8 bước: xác định giá trị tỷ số agR/g (trong đó agR là đỉnh gia tốc nền tham chiếu ở địa điểm xây dựng công trình, g- gia tốc trọng trường); xác định mức độ và hệ số tầm quan trọng với hệ số tầm quan trọng א=1,25, 1,00, 0,75 tương ứng với công trình loại I, II, III; xác định giá trị gia tốc đỉnh đất nền thiết kế; nhận dạng điều kiện đất nền theo mua ban quan ao giay dep tác động động đất; xác định hệ số ứng xử q của kết cấu; xác định chu kỳ dao động riêng cơ bản của công trình; phổ biến thiết kế dùng cho phân tích đàn hồi; xác định tải trọng động đất theo phương pháp tĩnh lực ngang tương đương. Nét đặc biệt trong quy trình là các tác giả đã sử dụng tỉ số agR/g và tham số phổ thiết kế Sd (T) - các tham số không thứ nguyên, giúp tránh nhầm lẫn khi tính lực động đất.
Ngoài ra, việc thực hiện các phép tính cho thấy lực động đất tính theo TCXDVN 375:2006 thấp hơn so với lực động đất tính theo UBC:1997. Nếu cùng tính trực tiếp từ gia tốc nền, (  )lực động đất tính theo TCXDVN 375:2006 lớn hơn so với UBC:1997.

BH (Theo Tạp chí KHCN Xây dựng, số4/07)