SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định sức kháng ma sát đơn vị dọc thân cọc qua thí nghiệm đo biến dạng dọc trục

Đề tài do ThS. Vũ Thanh Hải và TS, Phạm Quang Hưng (Trường ĐH Xây dựng) thực hiện so sánh sức kháng ma sát đơn vị thành cọc thông qua kết quả đo biến dạng dọc thân cọc và một số phương pháp lý thuyết đang được dùng phổ biến hiện nay.
Móng cọc khoan nhồi và cọc Barette là giải pháp nền móng chủ yếu cho nhà cao tầng ở Việt Nam hiện nay. Thiết kế cọc hợp lý phải đảm bảo được 3 yếu tố: an toàn về mặt kỹ thuật, họp lý về giá thành và thuận lợi cho thi công. Theo đó, việc thí nghiệm xác định sức kháng ma sát thành cọc có ý nghĩa rất lớn trong việc đưa ra một thiết kế hệ móng cọc tối ưu cho công trình. Có rất nhiều phương pháp tính toán sức chịu tải của cọc nhưng rất khó chỉ ra được một phương pháp chính xác nhất. Sức kháng ma sát đơn vị tính toán theo các phương pháp lý thuyết khác nhau khá lớn do sử dụng các số liệu khảo sát địa chất khác nhau. Sức kháng ma sát đơn vị tính toán theo các phương pháp là khá nhỏ so với sức kháng ma sát ứng với chuyển vị là 4 mm và 8 mm. Kết quả tính toán từ các phương pháp lý thuyết có hệ số an toàn khá lớn cho công trình được nghiên cứu. Giá trị sức kháng ma sát đơn vị lớn nhất (gần với trạng thái phá hoại) là không thực sự lớn hơn giá trị ma sát đơn vị tại dịch chuyển 8mm (xác định được từ thí nghiệm). Nhận định về giá trị chuyển vị tối đa dẫn đến phá hoại ma sát thân cọc là 15mm là hợp lý. Giá trị chuyển vị
dẫn đến phá hoại của các đất khác nhau là khác nhau. Có một số đất bị phá hoại tại chuyển vị là 15mm nhưng một số đất bị phá hoại khi chuyển vị là 3mm. Phương pháp của Cục quản lý đường bộ Mỹ (FHWA) là tương đối gần với kết quả thí nghiệm. Nhóm tác giả kiến nghị cần thực hiện đề tài nghiên cứu với số lượng các thí nghiệm, công trình và nền đất khác để có thể đánh giá tốt hơn về vác phương pháp tính toán sức kháng ma sát thành cọc khoan nhồi ở Việt Nam. Cần tập trung sâu hơn vào từng phương pháp và kiến nghị việc thay đổi các hệ số thực nghiệm trong các phương pháp cho phù hợp với điều kiện Việt Nam.

LV (nguồn: TC Xây dựng, 7/2010)

Các tin khác: