SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định sức gây bệnh trên cây cao su dòng vô tính RRIV 4 của nấm Corticium salmonicolor phân lập từ các cây trồng khác nhau

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thái Hoan, Phan Thành Dũng, Vũ Thị Quỳnh Chi (viện Nghiên cứu cao su Việt Nam) và Lê Đình Đôn (trường ĐH Nông lâm TP.HCM) thực hiện xác định sức gây bệnh trên cây cao su dòng vô tính RRIV 4 của nấm Corticium salmonicolor phân lập từ các cây trồng khác nhau.

Nghiên cứu tiến hành từ 7/2006-7/2007 tại viện Nghiên cứu cao su Việt Nam (Lai Khê, Lai Hưng, Bến Cát, Bình Dương) với thí nghiệm 4 mẫu Corticium salmonicolor phân lập từ dòng vô tính cao su RRIV 4 (Hevea brasiliensia), quýt ngọt (Citrus reticulate), bưởi năm roi (Citrus maxima) và mít lai (Artocarpus heterophyllus) được cấy vào cây con cao su 9 tháng tuổi dòng vô tính RRIV 4 trong điều kiện nhà kính.
Kết quả, việc chủng bệnh trong các điều kiện của nhà lưới đối với nấm Corticium salmonicolor đã được thực hiện thành công trên cây cao su 9 tháng tuổi. Hai tuần lễ sau khi cấy, 4 loại triệu chứng bệnh được ghi gồm sự hình thành khối u, những dấu hiệu đặc trưng (vỏ cứng hồng, nấm bênh, mạng nấm và xùi nhựa. Trong đó, mức độ cao nhất và vết thương lớn nhất gây ra bởi mẫu nấm trích từ mít, kế đến là từ bưởi năm roi và nhỏ nhất là mẫu nấm từ quýt. Trong 4 điểm cấy trên thân cay cao su, sự lây nhiễm cao nhất và thấp nhất được ghi nhận là ở vị trí 20cm và 56cm cách mặt đất. Càng lên cao, số vết chủng xuất hiện triệu chứng bệnh càng ít.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả