SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định phytoplasma nhóm 16SRII-A gây hại trên cây sắn tại Đông Nam Bộ bằng kỹ thuật PCR, RFLP

Trong nghiên cứu này, các tác giả Nguyễn Đức Thành (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Trịnh Xuân Hoạt (Viện Bảo vệ thực vật),… ứng dụng nguyên lý của kỹ thuật PCR kết hợp với giải trình tự vùng 16S rDNA và phân tích đa hình RFLP để phát hiện tác nhân gây bệnh là phytoplasma gây hại trên cây sắn tại Đông Nam Bộ.

Theo đó, tại Việt Nam, phytoplasma gây hại trên cây sắn bị bệnh chổi rồng thuộc nhóm 16Srl, có biểu hiện triệu chứng như mọc nhiều chồi ngọn và chồi thân ở thành phần chính, lá cây nhỏ lại, biến màu vàng thành nhạt, thô cứng, thân sắn ngả thâm đen. Cây sắn nhiễm bệnh quan sát thấy ở các vùng trồng sắn thuộc Đông Nam Bộ: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh.

Bằng kỹ thuật PCR, giải trình tự và phân tích đa hình (RFLP) mô phỏng trên phần mềm máy tính sử dụng chương trình iPhyClassifier, nghiên cứu này đã xác định phytoplasma thuộc nhóm 16Srll, nhóm phụ A gây hại trên cây sắn bị nhiễm chổi rồng.
LV (nguồn: TC Bảo vệ thực vật, số 2-2015)

Các tin khác: