SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định phenol trong dung dịch bằng phương pháp chiết-sắc ký

Phenol và các dẫn xuất của phenol được sử dụng rất nhiều trong các vật liệu polymer, vật liệu xây dựng, vật liệu kỹ thật... Chúng là những chất độc sinh học nguy hiểm cho sức khỏe con người. Vì vậy, việc xác định phenol trong môi trường và vật liệu là vấn đề cấp bách.

Nhóm tác giả Trần Hải Đăng và Khorokhordina E.A Rudakov O.B (ĐH Kiến trúc - xây dựng Voronezh, LB Nga) đã thực hiện nghiên cứu ứng dụng phương pháp chiết-sắc ký để xác định phenol trong dung dịch hữu cơ cũng như trong dung dịch nước.

Phương pháp chiết-sắc ký dựa trên kỹ thuật chiết lỏng-lỏng ở nhiệt độ thấp, kết hợp với sắc ký lớp mỏng và đo màu kỹ thuật số. Hệ thống màu được sử dụng là RGB (Red, Green, Black). Hình ảnh xử lý bằng phần mềm đồ họa Adobe Photoshop CS3 và phần mềm toán học Matlab.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, phương pháp này có thời gian tiến hành phân tích mẫu nhanh hơn, chính xác hơn, chi phí thấp hơn so với các phương pháp khác. Các hóa chất sử dụng trong thí nghiệm cũng phổ biến và ít có độc tính hơn.
 
TN (nguồn: TC KH&CN ĐH Thái Nguyên - Chuyên san KHTN&KT - số 14/2014)

Các tin khác: