SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định nấm Erysiphe quercicola S.Takam & U. Braun gây bệnh phấn trắng trên cây cao su tại Việt Nam

Với đề tài này, các tác giả Lê Thị Thanh Tâm (Viện Bảo vệ thực vật), Nguyễn Minh Khuê (Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu), Mai Văn Trị (Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông Nam Bộ),… cung cấp thông tin nghiên cứu cập nhật chính xác tên loài nấm phấn trắng gây hại trên cây cao su ở Việt Nam trong những năm gần đây.

Bằng kỹ thuật sinh học phân tử, nhóm nghiên cứu đã xác định được nấm phấn trắng gây hại trên cây cao su ở Việt Nam là loài E. quercicola S. Takam & U. Braun. Nấm bệnh phấn trắng chủ yếu gây hại trên lá non, lá bánh tẻ của cây cao su. Vết bệnh màu trắng ở cả hai mặt lá, có thể gây biến dạng lá và gây rụng lá non hàng loạt, làm giảm khả năng quang hợp dẫn đến giảm năng suất mủ tới 30%. Sợi nấm bệnh có màu trắng trong, phát sáng, ngoằn ngoèo, có cành bào tử phân sinh mọc vuông góc với sợi nấm, dạng đơn, tế bào chân đế hình trụ.

Căn cứ vào đặc điểm hình thái so sánh với khóa phân loại mới nhất về hình thái của nấm phấn trắng theo Braun and Cook, 2012, nấm phấn trắng gây hại trên cây cao su ở Việt Nam thuộc chi Erysiphe. Phân tích cây phả hệ 28S cho thấy, nấm phấn trắng gây hại trên cây cao su ở Việt Nam thuộc cụm E. quercicola, tách biệt khỏi cụm E. alphitoides.
LV (nguồn: TC Bảo vệ thực vật, số 2-2015)

Các tin khác: