SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định mức độ nhạy cảm với kháng sinh các chủng Streptococcus pneumoniae phân lập từ trẻ khỏe mạnh dưới 5 tuổi

Đề tài do tác giả Nguyễn Vũ Trung (Bộ môn Vi sinh y học, Trường ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm xác định độ nhạy cảm của S. pneumoniae với Co-trimoxazole, Tetracycline và Erythromycin.
Nghiên cứu tiến hành từ 4/2007-4/2008 với 425 chủng S. pneumoniae phân lập từ trẻ em từ 0-60 tháng tuổi sống tại huyện Ba Vì – Hà Tây; chủng vi khuẩn S. pneumoniae ATCC 49619…
Kết quả cho thấy, S. pneumoniae đã đề kháng với những kháng sinh thông thường như Tetracycline, Co-trimoxazole và Erythromycin với tỷ lệ trên 70%. Không có sự khác biệt về tỷ lệ đề kháng của S. pneumoniae với các kháng sinh theo lứa tuổi. Việc thường xuyên giám sát tính kháng kháng sinh của S. pneumoniae là rất cần thiết cho việc điều trị các nhiễm khuẩn do vi khuẩn này gây ra.
LV (TC Y học thực hành, số 10-2008)

Các tin khác: