SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tai nạn giao thông ở người điều khiển xe cơ giới

Đề tài do các tác giả Đồng Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Triệu, Trần Danh Lợi thực hiện nhằm xác định một số yếu tố nguy cơ liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) ở người điều khiển xe cơ giới vào khám và điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Hữu nghị Việt Đức Hà Nội năm 2007.

Theo đó, TNGT đường bộ liên quan đến bản thân người điều khiển xe cơ giới: có mối liên quan giữa tuổi và nguy cơ TNGT ở người điều khiển xe cơ giới, ở nhóm dưới 20 tuổi, nguy cơ TNGT cao gấp 5,47 lần nhóm trên 60 tuổi, gấp 5,73 lần nhóm 20-39 tuổi và gấp 4,61 lần nhóm 49-50 tuổi. Nhóm người điều khiển xe cơ giới chưa vợ (chồng) nguy cơ tai nạn cao gấp 1,58 lần nhó có vợ (chồng). Điều khiển xe trong trạng thái hưng phấn, nguy cơ TNGT đường bộ cao gấp 3,25 lần so với nhóm điều khiển xe cơ giới trong trạng thái bình thường. Có mối liên quan giữa thị lực và nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ ở người điều khiển xe cơ giới: nhóm thị lực không bình thường, nguy cơ tai nạn cao gấp 2,74 lần, trong đó nhóm cận thị nguy cơ tai nạn cao gấp 2,24 lần, nhóm viễn thị, loạn nguy cơ tai nạn cao gấp 3,63 lần nhóm có thị lực bình thường. Nhóm không có giấy phép lái xe, nguy cơ TNGT cao gấp 3,05 lần nhóm có giấy phép lái xe. TNGT liên quan đến xe có động cơ: nhóm xe có thời gian sử dụng trên 10 năm, nguy cơ TNGT cao gấp 2,96 lần nhóm xe có thời gian sử dụng dưới 10 năm. Nhóm xe có hệ thống phanh tay không tốt, nguy cơ TNGT cao gấp 3,31 lần nhóm xe có hệ thống phanh tay tốt. Nhóm xe có hệ thống phanh chân không tốt, nguy cơ TNGT cao gấp 7,61 lần nhóm xe có hệ thống phanh chân tốt. Nhóm xe có hệ thống còi không tốt, nguy cơ TNGT cao gấp 3,62 lần nhóm xe có hệ thống còi tốt. Nhóm xe có hệ thống đèn pha không tốt, nguy cơ TNGT cao gấp 3,05 lần nhóm xe có hệ thống đèn pha tốt. Nhóm xe có hệ thống xi nhan không tốt, nguy cơ TNGT cao gấp 8,33 lần nhóm xe có hệ thống xi nhan tốt. TNGT liên quan đến đường giao thông: khu vực nội thành, nguy cơ TNGT đường bộ cao gấp 2,31 lần ngoại thành. Những tuyến đường thẳng, nguy cơ tai nạn cao gấp 4,71 lần tuyến đường vòng. Tuyến đường thoáng, ít phương tiện, nguy cơ tai nạn cao gấp 2,08 lần so với tuyến đường tắc nghẽn nhiều phương tiện tham gia giao thông.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2-2009)

Các tin khác: