SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định một số chỉ tiêu hóa – lý cơ bản của sản phẩm muối tinh sấy bằng máy sấy tầng sôi liên tục

Đề tài do các tác giả Bùi Trung Thành (ĐH Công nghiệp TP.HCM), Nguyễn Hay (ĐH Nông lâm TP.HCM) thực hiện xác định một số tiêu chuẩn chất lượng của muối tinh sản xuất từ dây chuyền chế biến theo phương pháp nghiền rửa liên tục và thí nghiệm xác định các thành phần hóa lý của sản phẩm muối tinh sấy bằng máy sấy tầng sôi liên tục do nhóm tác giả thiết kế.
Qua 11 thí nghiệm phân tích hạt và đánh giá các chỉ tiêu hóa lý, kết quả cho thấy, sấy bằng máy sấy tầng sôi cho phép giảm tỷ lệ vỡ hạt tạo bụi muối và làm tăng tỷ lệ đồng đều giữa các cấp hạt ở dải kích thước từ 1,2 đến 0,65 mm. Chất lượng máy ly tâm tạo ra nguyên liệu vào máy sấy tương đối ổn định. Độ ẩm nguyên liệu vào máy sấy trung bình 4,88% và sản phẩm sau sấy có độ ẩm 0,19%. Thành phần NaCl trong sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn cấp chất lượng muối hạng 2 TCVN. Thành phần Ca2+ và Mg2+ trong muối nguyên liệu và thành phẩm đều nhỏ hơn TCVN. Chỉ tiêu Ion SO42 + cao hơn tiêu chuẩn TCVN, điều này cho thấy công nghệ sản xuất muối của nhà sản xuất cung cấp nguyên liệu sấy cần phải hiệu chỉnh thêm.
LV (nguồn: TC Cơ khí VN, số 1+2 – 2010)

Các tin khác: