SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định lưu lượng nước phun tối ưu trong thiết bị phun ẩm của hệ thống khử muối

Thiết bị phun ẩm là một trong hai thiết bị chính trong hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm. Ở cùng một điều kiện làm việc, các vật liệu đệm khác nhau sẽ có hệ số truyền khối và diện tích truyền nhiệt trên một đơn vị thể tích khác nhau, vì vậy việc đánh giá lý thuyết ảnh hưởng của lưu lượng nước phun đến hệ số Me (Merkel)  là không thực tế.

Từ thực tế trên, nhóm nghiên cứu của ThS. Võ Kiến Quốc (Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM) đã tiến hành nghiên cứu “Xác định lưu lượng nước phun tối ưu trên một đơn vị diện tích lớp đệm trong thiết bị phun ẩm của hệ thống khử muối bằng phương pháp phun tách ẩm”.

Kết quả nghiên cứu  thực nghiệm cho thấy: với cùng một chiều cao lớp đệm và tỷ lệ lưu lượng khối lượng giữa nước phun và không khí, khi thay đổi nhiệt độ nước phun, hệ số truyền chất sẽ thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Nếu nhiệt độ nước phun quá cao và lưu lượng nước phun quá ít sẽ làm cho không khí ở đầu ra thiết bị phun ẩm không bão hòa. Khi thay đổi lưu lượng nước phun, hệ số Me cũng thay đổi theo chiều hướng ngược lại. Với vật liệu đệm và giấy cooling pad ở nhiệt độ nước phun là 70oC, nhiệt độ không khí là 38,3oC và chiều cao lớp đệm là 0,75m, lưu lượng nước phun tối ưu nằm trong khoảng từ 0,3 – 0,83 kg/(m2s).

Nghiên cứu giúp xác định được lưu lượng nước phun hợp lý trên một đơn vị diện tích lớp đệm, đồng thời cũng xây dựng được mối quan hệ giữa hệ số Me theo nhiệt độ nước phun khác nhau tại các lưu lượng phun khác nhau.
Nguồn: Tạp chí Năng lượng Nhiệt, tháng 1/2016

Các tin khác: