SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định độ tiêu hóa biểu kiến của một số nguyên liệu làm thức ăn cho cá chẽm (Lates calcarifer, Bloch, 1970)

Đề tài do các tác giả Lê Hữu Hiệp, Vũ Anh Tuấn, Trần Quốc Bình, Nguyễn Thúy An (Phân viện Nghiên cứu thủy sản Minh Hải) thực hiện nhằm xác định độ tiêu hóa của cá chẽm với các nguyên liệu địa phương và một số nguyên liệu nhập ngoại tương đối phổ biến như bột cá Chi Lê, bột cá Vũng Tàu, bột cá Cà Mau, bột lông vũ thủy phân, bột xương thịt gia cầm thủy phân…
Một thí nghiệm đã được tiến hành để xác định độ tiêu hóa biểu kiến về chất khô, đạm thô, chất béo thô, tro, canxi và phốt pho tổng số của các nguyên liệu làm thức ăn ở cá chẽm giống có trọng lượng trung bình 87,54 ± 2,97g.
Theo đó, cá chẽm có khả năng sử dụng hiệu quả protein từ nguồn nguyên liệu động vật và thực vật. Bột cá Cà Mau cùng bột gia cầm, bột đậu nành trích ly hay bột đậu nành nguyên hạt rang được tiêu hóa tốt ở cá chẽm. Đây là những nguồn nguyên liệu có thể thay thế bột cá ngoại nhập trong khẩu phần thức ăn cá chẽm. Kết quả nghiên cứu này có thể ứng dụng trong việc lựa chọn nguyên liệu để sản xuất thức ăn cho cá chẽm giống.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 3/2011)

Các tin khác: