SpStinet - vwpChiTiet

 

Xác định các yếu tố gây bệnh và vai trò của vi khuẩn E.Coli trong hội chứng tiêu chảy của lợn ngoại hướng nạc nuôi tập trung

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Thanh Thủy (Cơ quan thú y vùng I- cục thú y), Trương Quang (Đại học Nông nghiệp Hà Nội) thực hiện nhằm xác định các yếu tố gây bệnh của vi khuẩn E.Coli phân lập từ lợn ngoại hướng nạc bị tiêu chảy và không bị tiêu chảy để làm rõ vai trò của chúng.

Các chủng E.Coli phân lập từ phân của lợn ngoại hướng nạc nuôi tập trung, được tiến hành xác định các yếu tố bám dính (K88), khả năng dung huyết, khả năng sản sinh độc tố ruột (Enterotoxin), độc lực, khả năng mẫn cảm với một số kháng sinh.
Kết quả cho thấy, có 36,6% số chủng E.Coli phân lập từ lợn bị tiêu chảy và 75,86% số chủng phân lập từ lợn bị tiêu chảy ngưng kết với kháng thể chuẩn K88. Có 23,33% số chủng E.Coli phân lập từ lợn không bị tiêu chảy và 55,17% số chủng phân lập từ lợn bị tiêu chảy có khả năng gây dung huyết. Các chủng E.Coli phân lập từ lợn bị tiêu chảy có độc lực mạnh hơn rất nhiều so với các chủng phân lập từ lợn không bị tiêu chảy. Phần lớn các chủng E.Coli mẫn cảm với kháng sinh thế hệ mới như: Ciprofloxacine, Enrofloxacine, Amoxicilline. Nhóm tác giả khẳng định, có thể sử dụng các loại kháng sinh này để điều trị tiêu chảy trong thực tế.
BH (Theo NN&PTNT, số4/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả