SpStinet - vwpChiTiet

 

Bước đầu nghiên cứu công thức bao màng kiểm soát giải phóng dược chất từ pellet propranolol

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Thanh Duyên, Từ Minh Koóng, Võ Xuân Minh, Vũ Thị Trà (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu công thức bao màng kiểm soát giải phóng propranolol hydroclorid từ pellet.

Bao màng kiểm soát giải phóng dược chất là một phương pháp được ứng dụng nhiều trong thiết kế dạng thuốc tác dụng kéo dài (TDKD). Propranolol hydroclorid là dạng muối tan tốt trong nước, rất phù hợp khi thiết kế màng bao kiểm soát giải phóng để bào chế dạng thuốc TDKD.
Nghiên cứu tiến hành với các nguyên liệu như propranolol hydroclorid, ethyl cellulose, hydroxypropyl methyl celllose… và viên nang Hémipralon LP 80 mg (Pháp) làm viên đối chiếu; phương pháp bao màng (pellet propranolol TDKD được bào chế bằng cách bao một lớp màng mỏng polyme kiểm soát giải phóng dược chất bên ngoài pellet propranolol bằng thiết bị tầng sôi UNI-GLARTT (Đức), thử nghiệm hoà tan (tiến hành theo USP 26).
Kết quả, đã bước đầu nghiên cứu thành phần màng bao kiểm soát giải phóng propranolol hydroclorid từ pellet. Đã tìm được công thức N11 kiểm soát tốt sự giải phóng dược chất đạt yêu cầu của USP 26. Đây là tiền đề cho các nghiên cứu hoàn thiện tiếp theo để bào chế được viên nang chứa pellet propranolol TDKD đạt tiêu chuẩn về độ hoà tan.

LV (nguồn: Tạp Chí Dược học số 380, 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả