SpStinet - vwpChiTiet

 

Vườn ươm doanh nghiệp trẻ


 

“Vườn ươm doanh nghiệp trẻ” là một dự án phi lợi nhuận được quản lý và điều hành bởi Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. HCM nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
 

Đối tượng phục vụ của Vườn ươm doanh nghiệp trẻ (Vườn ươm) là những doanh nghiệp (DN) mới thành lập hoặc thời gian hoạt động dưới 03 (ba) năm hay các cá nhân có dự án kinh doanh khả thi. Vườn ươm ưu tiên cho các DN hoặc cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, truyền thông và công nghệ.Điều kiện đối với DN


  
- Mô hình, chiến lược kinh doanh có sự sáng tạo và độc đáo;


   - Người nộp đơn phải xuất trình một kế hoạch kinh doanh chi tiết, bao gồm tối thiểu là kế hoạch hoạt động cho 05 năm đầu tiên;


   - DN tạo ra tối thiểu 02 vị trí công việc toàn thời gian;


   - Các chi tiêu tài chính cho hoạt động DN phải phù hợp với nguồn lực tài chính được tài trợ hoặc đã huy động được;


   - Thu nhập bình quân của lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

 


Điều kiện đối với cá nhân


   - Trong độ tuổi từ 18-35, trừ một số ngành có qui định của pháp luật về tuổi người đứng đầu vượt ngoài giới hạn độ tuổi qui định;


   - Cam kết làm việc toàn thời gian cho DN đề xuất;


   - Người đại diện theo pháp luật cư trú tại TP. HCM


   - Có kinh nghiệm hoặc quá trình đào tạo liên quan đến ngành nghề của DN là một lợi thế;

 


Hồ sơ tham gia


 
  - Phiếu đăng ký tham gia Vườn ươm;


   - Các tài liệu liên quan: bản sao CMND, hộ khẩu (có công chứng) của chủ DN; bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép thành lập DN (nếu đã là DN); các tài liệu, giấy phép khác liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của DN.

 


Tiến trình xem xét


Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, tiến trình xem xét trải qua 03 giai đoạn:


Giai đoạn 1. Đánh giá ý tưởng kinh doanh và thẩm định Dự án


- Đánh giá sơ bộ


Ban điều hành Vườn ươm cùng với Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia của Vườn ươm là những trí thức, doanh nhân thành đạt, có nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ tiến hành đánh giá tính khả thi của phuơng án kinh doanh.


Quá trình này cũng bao gồm các việc: hỗ trợ, tư vấn chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch kinh doanh; hỗ trợ xem xét và hiệu chỉnh Phương án tài chính đảm bảo tính khoa học, hiệu quả; trợ giúp, hướng dẫn các nội dung khác liên quan đến thủ tục tham gia Vườn ươm đối với những dự án vượt qua vòng thẩm định sơ bộ và xét thấy có tính khả thi cao.


- Đánh giá bổ sung


Ban điều hành Vườn ươm cùng với Hội đồng Cố vấn – Chuyên gia của Vươn ươm sẽ sắp xếp một buổi làm việc trực tiếp để DN trình bày dự án. Quá trình đánh giá này sẽ tập trung để làm rõ và hoàn thiện các nội dung chuyên sâu của DN; mức độ sẵn sàng và quyết tâm của những cá nhân đứng đầu DN.


Giai đoạn 2. Tham gia Vườn ươm và bắt đầu quá trình ươm tạo


Quá trình ươm tạo được thực hiện tối đa là 03 năm. Trong thời gian này, DN trong Vườn ươm cần thực hiện các nghĩa vụ đã cam kết với Ban điều hành Vườn ươm để đảm bảo sự thành công cho DN được ươm tạo.
 

Đồng thời, trong quá trình này, DN có thể đề nghị các sự hỗ trợ cần thiết và cùng với Ban điều hành Vườn ươm triển khai thực hiện vào từng thời điểm phù hợp.


Giai đoạn 3. Tốt nghiệp Vườn ươm


   - Sau khi xem xét tình hình hoạt động của DN trong thời gian ươm tạo, Ban điều hành Vườn ươm sẽ xem xét thời điểm tốt nghiệp vườn ươm cho các DN.


   - Sau khi tốt nghiệp, DN hoạt động độc lập và không sử dụng các tiện ích về cơ sở vật chất của Vườn ươm. Dù vậy, DN cũng sẽ vẫn được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ khác của Vườn ươm (tư vấn, đào tạo, xúc tiến thương mại,...) với mức phí ưu đãi đặc biệt trong suốt hai năm tiếp theo từ khi tốt nghiệp;


   - DN tốt nghiệp Vườn ươm có trách nhiệm duy trì mối quan hệ và hỗ trợ cộng đồng DN được ươm tạo trong Vườn ươm.

 


Quyền lợi của doanh nghiệp ươm tạo
 

DN tham gia Vườn ươm được quan tâm hỗ trợ ở mức cao nhất các điều kiện đảm bảo cho hoạt động:


   - Hỗ trợ tư vấn chuyên gia trong việc phát thảo chiến lược, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, các kỹ năng điều hành thông qua đội ngũ doanh nhân, trí thức giàu kinh nghiệm cộng tác với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp;


   - Hỗ trợ tài chính dưới hình thức cho vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất;


   - Hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi cho hoạt động DN (mặt bằng làm việc tại vị trí trung tâm TP. HCM, trang thiết bị văn phòng chuyên nghiệp, hiện đại,...);


   - Hỗ trợ nhân lực thực hiện các công việc thường xuyên hoặc bán thường xuyên cho doanh nghiệp (lễ tân, thư ký, kế toán,...);
 

   - Hỗ trợ xúc tiến thương mại thông qua các chương trình giao lưu nhằm tìm kiếm và giới thiệu các đối tác kinh doanh, xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
 

TUẤN KIỆT, STINFO số 6/2016

Tải bài này về tại đây.