SpStinet - vwpChiTiet

 

Bước đầu khảo sát môi trường thích hợp tạo rễ bất định và nhân sinh khối sâm Ngọc Linh

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thành Sum, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Văn Kết, Đàm Sao Mai (Viện Công nghệ sinh học – Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM; Khoa Sinh học, Khoa Nông lâm – Trường ĐH Đà Lạt) thực hiện nghiên cứu tạo sinh khối rễ sâm Ngọc Linh bằng con đường sinh học qua nuôi cấy in-vitro.
Nghiên cứu tiến hành với vật liệu là những củ sâm Ngọc Linh 10 năm tuổi, lấy từ vùng núi Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum.
Theo đó, với điều kiện thích hợp (môi trường chứa 3mg/l 2,4D) mô sẹo và rễ bất định được tạo thành thành công từ sâm Ngọc Linh. Môi trường khoáng thích hợp cho nuôi cấy sâm Ngọc Linh in-vitro là môi trường Gamborg (B5). Các môi trường có bổ sung IBA đều cho kết quả (số lượng rễ hình thành) kém hơn so với các môi trường tương đương có bổ sung NAA ở cùng nồng độ, chứng tỏ NAA là chất kích thích tạo rễ thích hợp hơn cho nuôi cấy tạo rễ bất định ở sâm Ngọc Linh. Chất điều hòa sinh trưởng có ảnh hưởng tốt đến sự hình thành rễ bất định ở mẫu cấy sâm Ngọc Linh là NAA ở nồng độ 3mg/l.
 
LV (nguồn: TC Công nghiệp, kỳ 2, 4/2009)

Các tin khác: