SpStinet - vwpChiTiet

 

Bước đầu đề xuất các khu bảo tồn cỏ biển Việt Nam

Đề tài do PGS.TS Nguyễn Văn Tiến và tác giả Lê Thị Thanh (Viện Tài nguyên và môi trường biển) thực hiện nghiên cứu đánh giá hiện trạng nguồn lợi cỏ biển ở các tỉnh ven biển phía Nam theo hướng bảo vệ hệ sinh thái cỏ biển và bước đầu đề xuất các vùng cỏ biển quan trọng, ưu tiên cho công tác quản lý.

Nghiên cứu tiến hành lập bản đồ phân bố cỏ biển bằng kỹ thuật viễn thám và GIS dựa trên kết quả khảo sát thực tế; xây dựng các tiêu chí lựa chọn các vùng có thảm cỏ biển trọng điểm (tiêu chí về đa dạng sinh học, tiêu chí về sinh thái, tiêu chí về khoa học, giáo dục, tiêu chí về kinh tế - xã hội).
Theo đó, trong gần 4 thập niên vừa qua, diện tích thảm cỏ biển ở Việt Nam đã mất ước tính khoảng 40%, một số nơi mất hoàn toàn. Nguyên nhân chủ yếu do phát triển đô thị xây dựng các công trình ở dải ven biển, khai thác hải sản trên thảm cỏ biển bằng công cụ hủy diệt (thuốc nổ, hóa chất độc, lưới giã cào, xung điện), ô nhiễm môi trường biển và các yếu tố tự nhiên như bão, lũ lụt. Về mặt quản lý, hiện nay ở nước ta chưa ban hành các các chính sách, nội quy, quy định riêng về bảo tồn cỏ biển. Để quản lý hiệu quả hệ sinh thái cỏ biển ở nước ta, cần phải phân vùng ưu tiên những thảm cỏ biển quan trọng để đưa vào bảo vệ. Nói cách khác cần phải thiết lập những khu bảo tồn cỏ biển nhằm bảo vệ an toàn môi trường, ngăn ngừa các tác động xấu ảnh hưởng đến cỏ biển, bảo đảm phát triển bền vững nguồn lợi cỏ biển, đa dạng sinh học, đặc biệt bảo vệ các loài sinh vật biển quý hiếm, có giá trị kinh tế đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Dựa trên các kết quả điều tra nghiên cứu cỏ biển Việt Nam hơn 10 năm qua, các tác giả đề tài đã lần đầu tiên sơ bộ đề xuất 4 khu bảo tồn cỏ biển. Đó là các khu bảo tồn cỏ biển ở đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang - ), khu bảo tồn cỏ biển ở Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) – cấp quốc gia, các khu bảo tồn cỏ biển ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, đầm Thủy Triều tỉnh Khánh Hòa (cấp tỉnh).
LV (theo TC NN&PTNT số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả