SpStinet - vwpChiTiet

 

Vĩnh Phúc: Sản xuất thành công giống lúa chất lượng cao HT1

Vụ xuân năm nay, Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng (Bộ KH&CN) và Trạm Khuyến nông thị xã Phúc Yên đã tổ chức gieo trồng thí điểm 1 ha giống lúa hương thơm 1 (HT1) siêu nguyên chủng tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Bảo An, phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Qua theo dõi, đánh giá quá trình sinh trưởng cho thấy, giống HT1 phát triển tốt, đẻ nhánh sớm, tập trung với chiều cao của cây 102,2 cm, chiều dài bông 25,5cm, mật độ 45 khóm/m2, 5,5 bông hữu hiệu/khóm, số hạt đạt 125,5 hạt/bông.
Qua thực tế thu hoạch, năng suất lúa HT1 đạt 160 kg/sào; toàn bộ số thóc giống nguyên chủng thu hoạch được gần 4 tấn, Trung tâm Giống cây trồng tỉnh thu mua của nông dân theo giá thị trường cao hơn giá thóc Khang dân là 1.000 đồng/kg, trong khi đó, nông dân được cung cấp giống và toàn bộ phân bón. Theo kế hoạch của Trung tâm Giống cây trồng tỉnh, 4 tấn thóc giống HT1 nguyên chủng này, Trung tâm sẽ bảo quản và tuyển chọn để đưa vào gieo trồng 10 ha trong vụ mùa tới lấy hạt giống xác nhận để đưa ra sản xuất đại trà vào các vụ tiếp theo.


TH(tchdkh.org.vn)


Các tin khác: