SpStinet - vwpChiTiet

 

Vĩnh Long: Nghiệm thu đề tài Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý KH&CN

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức  nghiệm thu đề tài “Ứng dụng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý KH&CN tại tỉnh Vĩnh Long” do ThS Trần Văn Nô - Sở KH&CN làm chủ nhiệm. Tham dự cuộc họp có ông Trương Quang Phú - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng; ông Hà Văn Sơn - Giám đốc Sở KH&CN - Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên khác trong Hội đồng.

Đề tài được triển khai thực hiện từ 6.2009 với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành, tác nghiệp và quản lý KH&CN như: Quản lý các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, quản lý hội thi sáng tạo kỹ thuật, hồ sơ đăng ký cấp phép X-quang và quản lý công tác thanh, kiểm tra về KH&CN.

 Triển khai đề tài Ban chủ nhiệm và các thành viên tham gia đã tiến hành khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Đồng Nai, Ninh Thuận, Phú yên và Lâm Đồng. Từ đó lựa chọn phương án triển khai ứng dụng phần mềm M-Office (Mobile Office) chạy trên Internet do Trung tâm Phát triển phần mềm Đồng Nai thuộc Sở KH&CN Đồng Nai chuyển giao, chỉnh sửa phù hợp thực tiễn để ứng dụng tại Sở KH&CN Vĩnh Long; đầu tư nâng cấp các trang thiết bị; nâng cấp wesite Sở KH&CN; tổ chức cài đặt và hướng dẫn cho 45 cán bộ công chức của Sở sử dụng phần mềm M-Office.

 Phần mềm M-Office giúp tăng cường hiệu quả quản lý bằng cách giao việc và  thu hồi các ý kiến xử lý công việc qua mạng,  người sử dụng kết nối chương trình bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu, không phân biệt thời gian và không gian. Hệ thống tự động chuyển tin nhắn đến cán bộ có trách nhiệm xử lý công việc trong tình huống có công việc khẩn cấp cần xử lý, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác. Phần mềm M-Office đã được ứng dụng thành công tại Sở KH&CN Vĩnh Long trong các hoạt động quản lý đề tài/dự án như tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp hội đồng; theo dõi tiến độ, quản lý tài chính, quản lý hội thi sáng tạo kỹ thuật, hồ sơ đăng ký cấp phép X-quang và quản lý công tác thanh, kiểm tra về KH&CN. Số liệu thống kê, báo cáo kết xuất từ chương trình được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác.

 Đề tài đã bám sát nội dung, mục tiêu nghiên cứu đề ra. Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại khá và trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức triển khai ứng dụng M-Office trong các cơ quan hành chính công; các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương.


VH (Theo Tchdkh.org.vn)Các tin khác: