SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt Nam tiếp nhận, vận hành hệ thống thông quan tự động

Ngày 25-4, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ bàn giao hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) từ Nhật Bản. Hệ thống VNACCS/VCIS do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại trị giá trên 2,6 tỷ yên.

VNACCS/VCIS được đánh giá sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý và đẩy nhanh quá trình cải cách hiện đại hóa hải quan theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, mang lại nhiều thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu; đáp ứng cam kết của Chính phủ Việt Nam về thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và tham gia cơ chế một cửa ASEAN...

Sau khi chính thức triển khai từ 1-4-2014 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, đến ngày 24-4, VNACCS/VCIS đã được triển khai tại nhiều cục hải quan địa phương trọng điểm trong cả nước.

Nguồn: SGGP

Các tin khác: