SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt Nam hợp tác với Cộng hòa El Salvador về KH&CN

Ngày 20/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giữa Việt Nam và Cộng hòa El Salvador. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh và Đại sứ El Salvador tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam Ruben Ignacio Zamora đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Hiệp định hợp tác.
 

Tại Lễ ký kết hai bên đã thỏa thuận ký kết Hiệp định hợp tác với mục đích nhằm góp phần mở rộng và tăng cường các mối quan hệ giữa các cộng đồng KH&CN giữa hai nước bằng việc tạo ra các điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hợp tác KH&CN trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, phù hợp với luật pháp của mỗi nước và theo các điều khoản của Hiệp định này.

Theo đó hai bên sẽ thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện, trên những lĩnh vực các bên cùng quan tâm, các chương trình, dự án hoặc các hình thức hợp tác KH&CN khác thuộc nội dung của những Thoả thuận riêng biệt sẽ được thoả thuận qua đường ngoại giao giữa các tổ chức thành viên của hai nước. Mỗi Thoả thuận riêng biệt sẽ xác định kế hoạch làm việc, phương án thực hiện, phân định nguồn tài chính và các vấn đề bổ sung khác để thực hiện các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hiệp định này.

Để đạt được các mục đích của hiệp định này, các hoạt động hợp tác KH&CN giữa các bên theo khuôn khổ của hiệp định này sẽ được thực hiện theo các hình thức sau: Trao đổi các đoàn chuyên gia và các nhà khoa học; Tổ chức các hội thảo, hội nghị và các cuộc gặp gỡ khoa học chung; Đào tạo và nâng cao trình độ các nhà khoa học và chuyên gia; Trao đổi thông tin KH&CN; Đào tạo và thực tập cho các nghiên cứu sinh; Các chương trình học bổng; Hỗ trợ cho phía El Salvador xây dựng Khu Công nghệ cao theo các kinh nghiệm tương tự của một số khu công nghệ cao tại Việt Nam; Cùng thực hiện các dự án, công trình nghiên cứu và các hình thức hợp tác khoa học và công nghệ khác do các bên thoả thuận; Các hình thức hợp tác khác mà các bên có thể thoả thuận.

Ngoài ra, mỗi bên sẽ thành lập một “Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác Khoa học và Công nghệ” với chức năng đề xuất các khuyến nghị về việc tạo những điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành hợp tác KH&CN giữa hai nước; Xác định và đánh giá các lĩnh vực ưu tiên để thực hiện các chương trình dự án hợp tác KH&CN; Khuyến nghị về việc thực hiện các chương trình hợp tác KH&CN.
 
Nguồn: Báo Đất Việt

Các tin khác: