SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt Nam giải mã thành công hệ gen cây lúa

Bộ Khoa học và công nghệ và đại sứ quán Vương quốc Anh vừa công bố kết quả nghiên cứu giải mã gen một số giống lúa bản địa của Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Giải mã genome một số giống lúa bản địa của Việt Nam”.
 

Cụ thể, 36 giống lúa bản địa của Việt Nam đã được nhóm các nhà khoa học viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam, cùng các nhà khoa học của Vương quốc Anh tiến hành giải mã từ tháng 1.2011 – 6.2013. Việc giải mã hoàn chỉnh hệ gen của cây lúa đã mở ra hướng nghiên cứu mới về genome học, giúp các viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà chọn giống sử dụng trong các nghiên cứu về bảo tồn nguồn gen, xác định chức năng gen cũng như chọn tạo giống có năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu các loại sâu bệnh và điều kiện bất lợi sinh học và phi sinh học. Giai đoạn 2 của dự án sẽ giải mã bộ gen của 600 giống lúa; đào tạo nhân lực tiến tới làm chủ hoàn toàn việc giải mã, tiến tới xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia về phân tích genome cho lúa và các cây trồng khác của Việt Nam.
Nguồn: SGTT

Các tin khác: