SpStinet - vwpChiTiet

 

Brazil đạt được kết quả nghiên cứu khoa học về tế bào gốc

Các nhà khoa học thuộc Khoa Y liệu trường Đại học Sao Paolo, Brazil cho biết, mới đây họ đã thành công trong việc lợi dụng gen để tạo thành tế bào da, rồi biến đổi chúng thành tế bào gốc đa năng (tế bào iPS). Kết quả của nghiên cứu này đã đưa Brazil lên một vị trí quan trọng trong giới khoa học.

Mục đích của nghiên cứu này là thông qua gen được tiêm vào tế bào ở người trưởng thành, rồi biến đổi những tế bào này thành tế bào iPS. Một số nghiên cứu trước đây cũng đã từng sử dụng công nghệ này, nhưng khi tiêm tế bào iPS được tạo thành sau khi thông qua biến đổi gen vào cơ thể động vật thì gây nên hiện tượng sinh trưởng ở khối u.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng gen SOX2, C-MYC và một loại gen vô danh khác để tạo thành tế bào da ở người trưởng thành, rồi cải tạo những tế bào này thành tế bào iPS, đồng thời hạn chế được sự sinh trưởng của các khối u. Nhóm nghiên cứu cho biết, họ đang tiếp tục cố gắng để tìm hiểu thêm về những đặc điểm khác của loại tế bào này và chức năng của nó trong trị liệu.
QA (VISTA)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả