SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt – Bỉ: Tăng cường phát triển vườn ươm KH&CN

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Thứ trưởng KH&CN Trần Văn Tùng và Phó Thủ tướng Vương quốc Bỉ, kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế - ông Johan Vande Lanotte - đã đại diện cho hai Chính phủ ký Hiệp định cụ thể Dự án Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP).
 

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm giúp Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế để trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020 nhờ một lực lượng mạnh các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ.

Cụ thể, Dự án hỗ trợ Bộ KH&CN xây dựng một môi trường hài hòa cho các doanh nghiệp KH&CN vừa và nhỏ thông qua việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, thực thi chính sách về phát triển hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN cũng như phát triển doanh nghiệp KH&CN; các hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư trong quá trình hình thành/ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; nâng cao năng lực thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các viện nghiên cứu, các trường đại học,….

Đối tượng được thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp từ dự án gồm: Bộ KH&CN với tư cách cơ quan Chính phủ ban hành các chính sách hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN và các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; Hỗ trợ hoạt động cho một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, và một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp KH&CN mới thành lập tại Hà Nội; Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các doanh nghiệp hiện đang hoạt động, đặc biệt dự kiến khoảng 2000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ điều kiện hưởng các chính sách ưu đãi theo chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN; Cộng đồng KH&CN, bao gồm khoảng 1.500 tổ chức KH&CN,…
 
Được biết, ngày 22/6/2011 Ủy ban Hỗn hợp Việt – Bỉ đã họp và thông qua Chương trình hợp tác định hướng (ICP) giữa Việt Nam và Bỉ giai đoạn 2011-2015, trong đó có dự án “Xây dựng chính sách đổi mới và phát triển cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện.

Tiếp theo, ngày 26/9/2011 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại công văn số 6759/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Bỉ và đồng ý đưa dự án nêu trên vào Chương trình Hợp tác định hướng Việt Nam-Bỉ. Ngày 26/9/2013, tại Brussels, đại diện Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Bỉ và đại diện Bộ KH&CN Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác và phát triển thông qua Dự án BIPP.
 
Nguồn: Truyền thông KH&CN

Các tin khác: