SpStinet - vwpChiTiet

 

Việt - Anh hợp tác về an toàn năng lượng hạt nhân

Ngày 16/2 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Nhóm đối tác khoa học Anh quốc - Đông Nam Á và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác về năng lượng hạt nhân giữa Việt Nam và Vương quốc Anh".

Năng lượng hạt nhân đã trở thành nguồn năng lượng quan trọng của nhân loại

Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu khoa học của Việt Nam và Anh trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân tại Việt Nam và Anh; góp phần thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này giữa hai quốc gia.
Thứ trưởng Lê Đình Tiến phát biểu nhấn mạnh Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng phát triển điện hạt nhân là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi phải xây dựng đồng bộ từ hệ thống luật pháp, cơ sở hạ tầng, đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, công nhân kỹ thuật, cũng như nguồn tài chính rất lớn. Đó là những khó khăn, thách thức lớn đối với các nước mới bắt đầu phát triển điện hạt nhân như Việt Nam.
Thứ trưởng Lê Đình Tiến khẳng định: “Những thông tin, kinh nghiệm được chia sẻ trong hội thảo sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, đầu tư, quản lý và các chuyên gia điện hạt nhân Việt Nam có được những kinh nghiệm quý báu trong tổ chức triển khai thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, cũng như mở ra những cơ hội mới về hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong lĩnh vực này”.
Theo Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Antony Stokes, năng lượng hạt nhân đã trở thành nguồn năng lượng quan trọng của nhân loại, góp phần giải quyết nhu cầu năng lượng ở Anh và nhiều quốc gia khác.
Đại sứ Antony Stokes nhấn mạnh tầm quan trọng trong hợp tác về năng lượng hạt nhân giữa Việt Nam và Vương quốc Anh; mong muốn được tiếp tục hợp tác với Việt Nam nhân rộng sáng kiến nhằm phát triển an toàn năng lượng hạt nhân...
Tại hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Anh đã chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề như xây dựng khuôn khổ pháp quy hạt nhân, chuẩn bị địa điểm xây dựng nhà máy, lựa chọn công nghệ, xây dựng năng lực nghiên cứu, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình điện hạt nhân, phát triển nguồn nhân lực hạt nhân, quản lý rủi ro trong quá trình xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác vận hành nhà máy điện hạt nhân, vai trò của tư vấn cho chủ đầu tư.
Nguồn: Vietnam+

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả