SpStinet - vwpChiTiet

 

Viện Ứng dụng Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 và chương trình công tác năm 2013

Ngày 28/12/2012, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Viện Ứng dụng Công nghệ.
  
 
Viện trưởng Trần Xuân Hồng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Nguyễn Mạnh Cường đã trình bày Báo cáo tóm tắt công tác năm 2012 và chương trình công tác năm 2013.

Năm 2012, Lãnh đạo Viện và các đơn vị đã đoàn kết nhất trí, phát huy các thế mạnh vốn có, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành kế hoạch công tác. Để đánh giá một năm nỗ lực công tác, Viện Ứng dụng Công nghệ đã nêu một số hoạt động nổi bật của năm 2012 như: Tổ chức thành công hội nghị cán bộ công chức viên chức; Tổ chức hội nghị thanh niên với công tác nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển Viện trong giai đoạn mới; Các sinh hoạt chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tổ chức thường xuyên; Hoàn thành đúng tiến độ Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện; Thực hiện tốt sự ủy quyền của Bộ trong quản lý nhiệm vụ KH&CN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng và tiến độ của các nhiệm vụ KH&CN; Quan tâm tới công tác xây dựng phát triển cơ sở vật chất, chuẩn bị tiềm lực cho giai đoạn hoạt động tự chủ theo tinh thần Nghị định 115; Tăng cường hội nhập quốc tế về KH&CN nhằm trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu - triển khai; Phối hợp tốt với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN và Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông năm 2012 được Bộ giao.

Để đánh giá các thành tích của các tập thể và cá nhân trong năm 2012, Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện đã xem xét, đánh giá và quyết định công nhận 192 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (chiếm tỷ lệ 83% so với tổng số cán bộ viên chức đạt); 36 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 10 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”.

Trong chương trình công tác năm 2013, Viện đã xác định rõ 6 nội dung trọng tâm: Xây dựng đề án nâng cấp Viện trở thành một trong những Viện trọng điểm của quốc gia; Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt về mọi điều kiện cho việc thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện khi được Bộ phê duyệt; Xây dựng kế hoạch năm 2014 với tinh thần chủ động thực hiện tự chủ theo phương hướng, giải pháp đề ra trong Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động, hoàn thành hồ sơ kế hoạch của Viện đầy đủ, đúng yêu cầu của Bộ về nội dung và tiến độ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ KH&CN và tình hình thực hiện các mặt hoạt động, công tác khác; Sớm khởi công dự án “Khu các Trung tâm nghiên cứu, Phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ”; Chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

Tại Hội nghị, Viện Ứng dụng Công nghệ cũng thẳng thắn đánh giá và chỉ rõ các mặt ưu điểm, các vấn đề còn tồn tại để đưa ra các giải pháp phát huy thế mạnh, khắc phục mặt tồn tại, nhằm quyết tâm xây dựng Viện trở thành một trong những viện trọng điểm của quốc gia.
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác: