SpStinet - vwpChiTiet

 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011

Sáng 11/01/2012, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Đình Tiến cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện NLNTVN.
 

Báo cáo tổng kết Viện NLNTVN được tổ chức vào sáng 11/01/2012 cho thấy, năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã có nhiều khởi sắc. Viện đã nghiệm thu cấp Bộ KH&CN 3 nhiệm vụ hợp tác quốc tế; 10 đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, nhiệm vụ cấp Bộ,…
Trong năm 2011, có 149 công trình khoa học được công bố tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước bao gồm 29 công trình đăng tạp chí quốc tế, 12 báo cáo tại hội nghị quốc tế, 31 công trình đăng tạp chí quốc gia, 76 báo cáo tại hội nghị quốc gia và 1 đầu sách.
Năm 2011, Viện NLNTVN vịnh dự đóng góp 2 trong 10 sự kiện KHCN nổi bật gồm: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt với việc làm chủ hoàn toàn của các cán bộ khoa học của Viện, đã lắp đặt nhiên liệu độ giàu thấp, khởi động thành công và đạt tới hạn ngày 30/11/2011. Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp đã thiết kế chế tạo thành công máy soi cắt lớp điện toán trong công nghiệp. Cơ quan Nguyên tử quốc tế IAEA đã quyết định đặt mua 6 máy nói trên, cung cấp cho sáu nước. Trung tâm cũng đã mở lớp chuyển giao công nghệ cho các cán bộ kỹ thuật của sáu nước tiếp nhận máy.
Bên cạnh đó, với sự chuẩn bị tích cực của Viện, Hiệp định Liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Trung tâm KHCN hạt nhân tại Việt Nam đã được ký kết ngày 21/11/2011.
Một trong những thành thích đáng ghi nhận của Viện là doanh thu của hoạt động triển khai công nghệ, dịch vụ vẫn được duy trì trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế và thị trường cho hoạt động KHCN ở nước ta hạn chế. Tổng doanh thu năm 2011 đạt 214 tỷ đổng, tăng 18% so với năm 2010, nộp thuế cho Nhà nước là 15 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đặt khoảng 8,2 tỷ đồng.
Viện NLNTVN đã xác định nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu năm 2012 là tập trung phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong từng hướng nghiên cứu. Hình thành các nhóm nghiên cứu xuất sắc và có cơ chế ưu tiên cho các nhóm này. Đàm phán với các đối tác Ấn Độ, Canada về hợp tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực uran để có thể sớm cử người đi đào tạo. Mời chuyên gia nước ngoài sang đào tạo cán bộ,… Bên cạnh đó, Viện cũng phấn đấu tăng 10% số kết quả nghiên cứu được công bố trong các tạo chí quốc tế và quốc gia; tổng doanh thu và lợi nhuận hằng năm của hoạt động triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ tăng khoảng 20%/năm; hình thành ít nhất 3 doanh nghiệp KHCN,…
Năm 2012, Viện NLNTVN sẽ tập trung xây dựng trung tâm KH&CN hạt nhân, nâng cấp Trung tâm chiếu xạ Hà Nội, thành lập Viện ứng dụng bức xạ Đà Nẵng trên cơ sở dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu của Viện tại Đà Nẵng; Hợp tác với các đối tác của Nga và Nhật Bản về một số nhiệm vụ trong dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2,…
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN  

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả