SpStinet - vwpChiTiet

 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức KH&CN hạng đặc biệt

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ, ngày 6/1, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp KH&CN hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Theo đó, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam là tổ chức sự nghiệp KH&CN hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai các hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; tổ chức hoạt động đào tạo, dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo quy định của pháp luật.
 
Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM).
 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.
Nguồn: khoahocphattrien.vn

Các tin khác: