SpStinet - vwpChiTiet

 

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Từ ngày 30/8 đến ngày 01/9/2011, tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ đào tạo và tư vấn thuộc Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ, công chức thuộc Bộ KH&CN. Ông Trần Công Yên- Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN đã đến dự và khai mạc khóa học.
  

Khóa học thu hút sự tham gia của gần 60 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ như Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Viện Năng lượng nguyên tử,…
Trong 3 ngày, các giảng viên của Bộ KH&CN sẽ trình bày nhiều chuyên đề quan trọng với những nội dung về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng soạn thảo văn bản Quản lý nhà nước, văn bản hành chính thông thường; các quy định về thể thức văn bản; kỹ năng quản lý và lập hồ sơ công việc trong lĩnh vực KH&CN.
Được biết, khóa học này được thực hiện theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức của chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2013 của Bộ Nội vụ.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứuvà Phát triển truyền thông KH&CN


 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả