SpStinet - vwpChiTiet

 

Về ảnh hưởng của độ ẩm đến tính chất nhiệt vật lý và hiệu quả tỏa nhiệt đối lưu của không khí

Đề tài do Ths. Phạm Văn Hậu, KS Lê Văn Tuyển (Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá bằng lý thuyết ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến quá trình trao đổi nhiệt đối lưu.

Tác giả tiến hành khảo sát ảnh hưởng của độ ẩm tới tính chất nhiệt vật lý của không khí với các hệ số: dẫn nhiệt (λ), độ nhớt động học (v), nhiệt dung riêng c (p). Tác giả nhận thấy, trong vùng nhiệt độ khảo sát, giá trị c (p) của không khí ẩm và của không khí khô khác biệt có thể lên tới 48%. Với nhiệt độ t<500C, giá trị λ và v của không khí ẩm lớn hơn của không khí khô. Ở dải nhiệt độ cao hơn giá trị của λ và v của không khí ẩm nhỏ hơn không khí khô khoảng 26,7%. Nếu chỉ xét riêng ảnh hưởng thông qua sự thay đổi tính chất nhiệt vật lý thì độ ẩm có thể làm tăng cường hiệu quả quá trình tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên nhưng lại giảm hệ số tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức. Sự khác biệt này trong khoảng 4%- 23%.
Nghiên cứu cũng cho rằng, ảnh hưởng của độ ẩm đến hiệu quả trao đổi nhiệt đối lưu thông qua ảnh hưởng tính chất nhiệt vật lý là không tuyến tính.

BH (Theo Tạp chí KH&CN Nhiệt, số 79, tháng 1/08

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả