SpStinet - vwpChiTiet

 

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhân sự công cho cán bộ, công chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2010, từ ngày 09/12/2010 đến 11/12/2010, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lớp “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhân sự công” cho cán bộ, công chức làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ. Đến dự có TS. Trần Quốc Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN; TS. Đào Thị Ái Thi - Giảng viên cao cấp, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Học viện hành chính.

Nội dung chính của khóa học gồm có: tổng quan về kỹ năng quản lý nhân sự; văn hóa tổ chức và các yếu tố tâm lý - sư phạm của quản lý nhân sự công; các kỹ năng quản lý nhân sự công; xây dựng bản công việc và thiết kế bản tiêu chuẩn công việc theo vị trí việc làm; thực hành xây dựng bản mô tả công việc và thiết kế bản tiêu chuẩn công việc tương ứng.
Khóa học đã thu hút 50 học viên là cán bộ, công chức của các đơn vị trực thuộc Bộ. Thông qua khóa học, học viên được trang bị nhiều thông tin bổ ích về thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta; yêu cầu cấp bách phải đổi mới công tác quản lý nhân sự công; văn hóa tổ chức và những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức; các kỹ năng quản lý cán bộ, công chức với việc phát huy sức mạnh nguồn nhân lực công; kỹ năng đánh giá nhân sự; phương pháp chọn lọc nhân tài trong công tác quản lý nhân sự;…

QA (Nguồn: Hoàng Khuê, TT Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả