SpStinet - vwpChiTiet

 

Bồi dưỡng kỹ năng mềm trong quản lý khoa học và công nghệ

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2012, từ ngày 28/8 đến ngày 30/8/2012, tại Hà Nội, Trường Quản lý KH&CN - Bộ KH&CN tổ chức Lớp “Bồi dưỡng các kỹ năng mềm trong quản lý KH&CN”.
  

Tới dự và phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng có: ông Đỗ Việt Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN), TS. Đào Thị Ái Thi - Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN. Đối tượng tham gia Lớp Bồi dưỡng là các cán bộ, công chức, viên chức của khối đơn vị chức năng quản lý nhà nước và khối đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ KH&CN.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng, các học viên được nghe các chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Văn hóa công sở; kỹ năng giao tiếp hành chính (lắng nghe, thuyết trình, thuyết phục, xử lý thông tin, kỹ năng viết văn bản); Kỹ năng xử lý thông tin và giải quyết xung đột trong tổ chức. Qua đó, học viên sẽ được trang bị và bồi dưỡng các kỹ năng mềm cần thiết trong công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý KH&CN nói riêng.

Lớp Bồi dưỡng sử dụng phương pháp tập huấn cùng tham gia, phát huy tối đa tính tích cực học tập và các kỹ năng thực hành của người học. Kết thúc Lớp Bồi dưỡng, nếu đạt được các điều kiện quy định, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận.
 
Nguồn:  Trung tâm Tin học - Bộ KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả