SpStinet - vwpChiTiet

 

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ

Từ ngày 25 - 28/9/2012, tại Hà Nội, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức khóa học “Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về KH&CN” cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ KH&CN. TS. Trần Công Yên, Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc.
  

Khóa học nằm trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN năm 2012 do Bộ KH&CN giao cho Trường Quản lý KH&CN thực hiện. Trong thời gian diễn ra khóa học, giảng viên sẽ trình bày các chuyên đề liên quan đến những nội dung: Hợp tác quốc tế về KH&CN trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập; hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN tại Việt Nam; giới thiệu các chương trình, đề án, dự án lớn về hội nhập KH&CN do Bộ KH&CN chủ trì. Một số chương trình sẽ được giới thiệu như: Chương trình hợp tác theo Nghị định thư, Đề án hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020, Chương trình KX-06, Chương trình Đối tác Đổi mới - Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP), Dự án Việt Nam - Thụy Điển,…

Khóa học được tổ chức với mục đích trang bị, bồi dưỡng các kiến thức, thông tin cần thiết về hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập quốc tế về KH&CN nói riêng cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ KH&CN.
 
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả