SpStinet - vwpChiTiet

 

Vật liệu “xanh” và bền vững - xu hướng để phát triển xây dựng

Đề tài do TS. Đào Văn Đông (Viện Khoa học và Công nghệ Xây dựng – ĐH Giao thông vận tải) thực hiện, đề cập đến tầm quan trọng của vấn đề quan tâm tới các yếu tố tác động đến môi trường của việc lựa chọn, thiết kế và giảm sử dụng vật liệu trong xây dựng để đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời nâng cao độ bền của vật liệu và đảm bảo tuổi thọ khai thác lâu dài.

Theo đó, một vật liệu được coi là vật liệu xanh khi tiêu tốn năng lượng thấp và ít gây ô nhiễm môi trường. Đề tài tập trung phân tích các vấn đề như: tận dụng chất thải, một giải pháp góp phần sản xuất vật liệu xanh; sử dụng vật liệu có độ bền cao - giải pháp nâng cao độ bền vững của các công trình xây dựng và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường; vật liệu mới, kết cấu mới, công nghệ mới… Việc quan tâm nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu xây dựng xanh và bền vững là cần thiết để góp phần bảo vệ môi trường sống cho hôm nay và tương lai. Ngoài việc quan tâm đến khả năng chịu lực của các vật liệu trong kết cấu thì vấn đề độ bền của chúng cần được xem xét một cách nghiêm túc đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Việt Nam trong những năm tiếp theo để từng bước nâng cao tuổi thọ khai thác, nhất là đối với những công trình tiếp xúc trực tiếp với môi trường bất lợi. Nghiên cứu và sử dụng vật liệu mới cần phải đặt trong một tổng thể với việc áp dụng những kết cấu tiên tiến và sử dụng các công nghệ thi công hiện đại. Cần có những chính sách, định hướng đúng đắn từ các nhà quản lý, cách nhận thức vấn đề từ các nhà chuyên môn về vật liệu xây dựng xanh và bền vững, vấn đề tận dụng chất thải trong xây dựng, cơ chế nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu mới, kết cấu mới và công nghệ mới.
 
LV (nguồn: TC KHCN Xây dựng, số 1-2009)

Các tin khác: