SpStinet - vwpChiTiet

 

Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2009

Ngày 16/01/2010, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2009 và triển khai phương hướng năm 2010. Tham dự Hội nghị có: Thứ trướng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến, Nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Thắng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối cơ quan Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Bộ.

Tại hội nghị, ông Trần Việt Thanh, Chánh Văn phòng Bộ đã trình bày báo cáo kết quả tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 của Văn phòng Bộ. Báo cáo đã nêu bật các thành tích trong năm qua về các mặt công tác mà Văn phòng đã đạt được. Văn phòng Bộ đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn và đa dạng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo, điều hành, điều hòa, phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực vào thành công chung của Bộ. Năm 2010, Văn phòng Bộ sẽ quan tâm hơn nữa đến các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác kế hoạch, công tác tổng hợp, công tác xây dựng cơ bản và công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực của cán bộ, công chức Văn phòng Bộ đồng thời cũng nhấn mạnh: Trong năm 2010, Văn phòng Bộ cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa để đạt được kết quả tốt hơn, tạo điều kiện cho các đơn vị khác trong Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
QT (theo Trung tâm NC&PT truyền thông KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả