SpStinet - vwpChiTiet

 

Vai trò của oxi trong phản ứng khử chọn lọc NO(x) bằng C3H6 trên xúc tác Cu/ZSM-5

Đề tài do tác giả Lê Thanh Sơn (Đại học Huế), Trần Văn Nhân (trường đại học KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội) thực hiện nhằm khẳng định vai trò của oxi trong phản ứng khử NOx bằng propylen.

Thành phần hỗn hợp phản ứng gồm: 340 ppm NOx, 580ppm, C3H6 nồng độ oxi thay đổi từ 0 đến 8%. Lượng xúc tác Cu3/ZSM -5 dùng cho mỗi thí nghiệm là 100mg. Tốc độ dòng nguyên liệu là 250ml/phút, thể tích xúc tác là 1cm3, tốc độ thể tích là 15000h-1, tốc độ nâng nhiệt độ là 100C/phút.
Bằng phương pháp phản ứng bề mặt theo chương trình nhiệt độ, đề tài đã nghiên cứu phản ứng khử NOx bằng propylen trên xúc tác Cu/ZSM-5 khi có mặt oxi với những nồng độ khác nhau. Khi có mặt oxi độ chuyển hóa của NOx tăng theo nhiệt độ đạt cực đại ở những nhiệt độ khác nhau. Nồng độ oxi càng lớn, nhiệt độ đạt chuyển hóa cực đại của NOx càng thấp. Khi không có mặt oxi, NOx hầu như không bị phân hủy trong vùng nhiệt độ phản ứng.
Trong phản ứng oxi vừa giữ vai trò hoàn nguyên xúc tác vừa thúc đẩy quá trình oxi hóa NO thành NO2 và oxi hóa đốt cháy C3H6,bnt dẫn đến làm giảm khả năng phân hủy của NO2 (tác động tiêu cực). Như vậy, hiệu quả của sự phân hủy NOx phụ thuộc vào việc lựa chọn chất xúc tác và nhiệt độ phản ứng.
BH (Theo tạp chí Hóa học, số 1/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả