SpStinet - vwpChiTiet

 

Vai trò của chụp cắt lớp vi tính 64 dãy trong đánh giá tổn thương của dị dạng động – tĩnh mạch não

Đề tài do các tác giả Phạm Hồng Đức, Phạm Minh Thông (Khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai) thực hiện nhằm đánh giá vai trò của chụp cắt lớp vi tính (CLVT) 64 dãy trong đánh giá tổn thương dị dạng động – tĩnh mạch não (DDĐTMN).

Nghiên cứu tiến hành với 57 bệnh nhân được chụp CLVT 64 dãy trong thời gian từ tháng 10/2006-9/2007.
Theo đó, chụp CLVT 64 dãy là một phương pháp quan trọng trong chẩn đoán DDĐTMN. Nó đánh giá tổn thương dị dạng một cách đầy đủ chỉ trong một lần thăm khám, cho những thông tin đồng thời về những đặc điểm của tổn thương liên quan đến nhu mô não và những đặc điểm của tổn thương của mạch máu não dị dạng. Trong 57 trường hợp chụp CLVT 64 dãy, có 27 trường hợp được đối chiếu với chụp mạch não số hóa xóa nền, kết quả phân tích về các đặc điểm mạch não trên 3D VRT và MIP của CLVT 64 dãy đều phù hợp với các thông tin về các đặc điểm của DDĐTM trên chụp mạch não. Như vậy, chụp CLVT 64 dãy cho đủ những thông tin để chẩn đoán xác định và đánh giá mức độ tổn thương của một DDĐTMN mà trước đây phải thực hiện hai bước là chụp CLVT sọ não sau đó chụp mạch não.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả