SpStinet - vwpChiTiet

 

Ứng dụng WebGIS trong quản lý dịch bệnh

"Nghiên cứu quy trình xây dựng ứng dụng WebGIS trong quản lý dịch bệnh y tế" là đề tài của nhóm tác giả: Lê Thị Ngọc Anh, Dương Thị Thu Huyền, Trường đại học y Hà Nội; Nguyễn Văn Sáng, Đỗ Minh Phương, Trường đại học sư phạm Đà Nẵng.

Nghiên cứu thiết lập quy trình xây dựng hệ thống WebGIS quản lý dịch bệnh dựa trên việc đánh giá và tìm ra các hạn chế của hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, thiết lập bộ công cụ nhập liệu thông minh, thân thiện với người dùng. Bên cạnh đó, kết hợp với công nghệ điện toán đám mây để tích hợp công cụ nhập liệu, đồng bộ hóa dữ liệu online, offline, phân tán máy chủ dữ liệu và máy chủ WebGIS, cho phép mở rộng cơ sở dữ liệu ở phạm vi lớn, mà không gây tắc nghẽn đường truyền, mặt khác giảm được thiệt hại khi xảy ra sự cố. Nhờ đó, vấn đề quản lý dịch bệnh sẽ chặt chẽ và đồng bộ hơn ở các cấp và đảm bảo được các tiêu chí của một hệ thống thông tin y tế hiện đại.
Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: